Бұл браузерде сайт дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Сізге заманауи браузерді орнатуды ұсынамыз.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
x
 
Басып шығару нұсқас

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

 • ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

  Version 2.0 dated 04.03.2019

  ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

  Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі — "Келісім") «Городисский и Партнеры» Заң фирмасы" жауапкершілігі шектеулі қоғамы, Ресей Федерациясының заңнамасы бойынша жұмыс істейтін және Ресей, 129090, Мәскеу, Большая Спасская көшесі, 25 — үй, 3-Құрылыс мекенжайы бойынша тіркелген заңды тұлға (бұдан әрі - "Фирма") мен кез келген тұлға (бұдан әрі - "пайдаланушы"),интернет желісіндегі сайттарға қолданушыларға (пайдаланушыларға): www.gorodissky.ru және www.gorodissky.com (бұдан әрі - "сайттар") арасындағы қатынастарды регламенттейді.. Сайттарды кез келген тәсілмен пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Келісімнің Төменде баяндалған шарттарын толық көлемде қабылдайды, осы Келісімге қосылады және төменде сипатталған барлық міндеттер мен тәуекелдерді өзіне қабылдайды.

  СІЗ ПАЙДАЛАНУШЫСЫЗ ЖӘНЕ САЙТТАРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАМАС БҰРЫН ОСЫ КЕЛІСІММЕН ТАНЫСУҒА МІНДЕТТІСІЗ. ЕГЕР СІЗ ОСЫ КЕЛІСІММЕН КЕЛІСПЕСЕҢІЗ, САЙТТАРДЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

  1. Жалпы ережелервеб

  1.1. Фирма gorodissky.ru және gorodissky.com сайттар мен домендік атаулардың иесі болып табылады. Осы Келісім бойынша Фирма сайттарға кіруге рұқсат береді, ал Пайдаланушы осы Келісімде белгіленген шектерде сайттарды тиісті түрде пайдалануға міндеттенеді.

  1.2. Сайттардың негізгі мақсаты пайдаланушылардың кең ауқымын фирманың қызметі туралы ақпараттандырудан, сондай-ақ пайдаланушылар мен фирма арасында веб-нысандар ("Кері байланыс нысандары") және пошталық жіберілімдер арқылы коммуникацияны қамтамасыз етуден тұрады.

  Фирма туралы ақпарат жаңартылуы мүмкін, кейде ескертулер жарияланбайды.

  1.3. Саайттарда фирманың заңды, патенттік немесе басқа қызметтері туралы ашық ұсыныс жасамайды.

  1.4. Сайттарда орналастырылған ақпарат заңды, қаржылық, салықтық, аудиторлық немесе басқа кеңес болып табылмайды және тек анықтамалық ақпаратты ұсынады. Компания пайдаланушының осы ақпаратты пайдалануына жауапты емес. Сайттардағы ақпаратқа негізделген қандай да бір іс-әрекеттерді жасамас бұрын немесе қандай да бір іс-әрекеттерді жасаудан бас тартпас бұрын фирманың тиісті маманынан кеңес алу керек.

  1.5. Сайт кеңселер (филиалдар мен оқшауланған бөлімшелерді қоса алғанда), үлестес тұлғалар және фирманың іскер серіктестері туралы мәліметтерді қамтиды (қамтуы мүмкін). Фирма осы ақпараттың өзектілігін қамтамасыз ету үшін бар күшін салады. Дегенмен, пайдаланушыға сайттарда келтірілген байланыс деректерін пайдалана отырып, олардың қызметі туралы сұрақтарды нақтылау үшін көрсетілген кеңселерге / тұлғаларға өз бетінше хабарласу ұсынылады.

  1.6. Осы Келісімнің шарттарын өзгертуге фирма пайдаланушыны жеке хабардар етпей бір жақты тәртіппен өзгерте алады. Сайттарда келісімнің қолданыстағы нұсқасы әрқашан жарияланады. Пайдаланушы уақыт өткен сайын келісімнің өзекті шарттарын тексеріп отыруға міндетті.

  1.7. Осы Келісім орыс және ағылшын тілдерінде жасалды. Орыс және ағылшын мәтіндері арасында келіспеушіліктер туындаған кезде орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.

  2. Зияткерлік меншік құқығы

  2.1. Фирма тиісті түрде ресімделген айрықша құқықтардың немесе жалпы сайттарға қатысты пайдалану құқықтарының, сондай-ақ оларға орналастырылған зияткерлік қызмет нәтижелерінің, басқалармен қатар, мәтіндердің, фотосуреттердің, схемалардың, графикалық суреттердің, өзге де бейнелердің, бастапқы мәтіндер мен Объектілік кодтарды, бейне -, аудиожазбаларды, өзге де Авторлық құқық объектілерін, дерекқорларды, тауар таңбалары мен қызмет көрсету белгілерін қоса алғанда, ЭЕМ-ға арналған бағдарламалардың, сол сияқты жоғарыда аталған объектілердің сайттар беттерінде орналасуының, сайттар дизайнының,, түстер палитрасын, құрылымын және қаріптерін таңдаудың (бұдан әрі бірге - "Контент") иесі болып табылады.

  2.2. Пайдаланушы фирманың Контент құқықтарын сақтауға міндетті және тікелей немесе жанама түрде фирманың контенттік құқығын бұзуға әкелетін немесе үшінші тараптың осындай бұзушылық жасауына ықпал ететін кез-келген әрекеттен қалыс қалу.

  3. Сайттарды Пайдалану

  3.1. Фирма Пайдаланушыға бүкіл әлем бойынша контентті келесі жолдармен пайдалануға ерекше өтеусіз құқық береді:

  - Пайдаланушының интернет-сессиясы кезеңі бойында браузер терезесінде сайттарды іске қосу арқылы контентке қолжеткізуді және онымен танысуды жүзеге асырады;

  - пайдаланушы бір мезгілде мынадай барлық шектеулерді сақтаған жағдайда, Сайттардың беттерін немесе олардың фрагменттерін машиналық ақпарат тасығышқа (мысалы, қатқыл диск немесе флэш-жинақтауыш) жазуға немесе Сайттардың негізгі мақсаты бойынша пайдалану мақсатында оларды қағаз тасығышта басып шығаруға (Келісімнің 1.2 Т.): (i) Сайттар парақтарының немесе олардың фрагменттерінің көшірмелерін (басып шығаруларын) таратуды, сол сияқты оларды пайдаланудың жоғарыда көрсетілген мақсатымен ақталмаған сайттардың беттерін бірнеше рет көшіруді (басып шығаруды) ; (ii) зияткерлік құқықтарды қорғау белгілерін немесе зияткерлік құқықтар туралы хабарламаларды жоюға, өзгертуге немесе жасыруға тыйым салынады; (iii) егер оларда осындай әрекеттерге тыйым салу туралы хабарлама немесе осындай әрекеттерге кедергі келтіретін бағдарламалық құралдар болса, Сайттардың беттерін немесе олардың фрагменттерін жазуға (басып шығаруға) тыйым салынады; (iv) контентке өзгерістер немесе толықтырулар енгізуге тыйым салынады; және

  - Негізделген көлемде контенттен дәйексөз алу, заңды дәйектеу мақсатында орынды, дерек көзі ретінде көрсетілген жағдайда (гиперсілтеме қою арқылы).

  3.2. Пайдаланушы Келісімнің 3.1 тармағында көрсетілген құқықтарға сублицензия беруге уәкілетті емес.

  3.3. Келісімнің 3.1-тармағында көзделген құқықтар Пайдаланушыға осы Келісімнің барлық ережелерін сақтаған жағдайда беріледі. Осы ережелердің кез келгені бұзылған жағдайда, Пайдаланушының Сайттарды пайдалану құқығы осындай бұзушылық сәтінен бастап автоматты түрде (Фирма тарапынан арнайы ескертусіз) тоқтатылған болып саналады.

  3.4. Фирма өз қалауы бойынша жеке Пайдаланушылардың немесе Пайдаланушылар топтарының Сайттарына кіруді себептерін көрсетпей тоқтатуға немесе шектеуге құқылы.

  3.5. Пайдаланушыға тыйым салынады:

  - контентті мерзімдік баспасөз басылымында жаңғырту және осы басылымның даналарын кейіннен тарату, контентті эфирге немесе кабель арқылы хабарлау және оны фирманың алдын ала келісімісіз жалпы жұрттың назарына жеткізу;

  - барлық Пайдаланушыларға немесе авторландырылмаған Пайдаланушыларға арналмаған Сайттардың баптауына қол жеткізу ;

  - басқа Пайдаланушылардың логиндері мен парольдерін пайдалану және өзін басқа Пайдаланушы ретінде көрсетуге бағытталған өзге де әрекеттерді жасау;

  - Контентті келісімнің 3.1 тармағында көрсетілмеген, кез келген тәсілдермен пайдалану, қайта өңдеуді, декомпиляциялауды және құрамдас туындыларға қосуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей;

  - фишингтік веб-ресурстарды, сондай-ақ, Сайттармен немесе Контентпен араласу дәрежесіне ұқсас кез келген басқа веб-ресурстарды құру;

  - Сайттардың бастапқы кодымен кез-келген әрекет;

  - Сайттардың навигациялық жүйесін айналып өту және Сайттардың дұрыс жұмыс істемеуіне, олардың жұмысын баяулатуға немесе қиындатуға, серверлер мен байланыс арналарына жүктемені жасанды арттыруға бағытталған іс-әрекеттер жасау;

  - Сайттар мен олардың хостингімен жабдықталған антивирустарды, файерволдарды және басқа қорғаныс құралдарын айналып өту;

  - Сайттардың осалдықтарын іздеу және пайдалану;

  - іздеу жүйелеріне жататын ресми іздеу роботтарынан басқа, веб-боттарды пайдалана отырып, сайттарға кіру;

  - Фирма белгілеген кері байланыс Нысандарын басқа мақсатпен пайдалану;

  - кері байланыс Нысандары арқылы зиянды бағдарламалар, жарнама, спам немесе алаяқтық хабарламалар жіберу;

  - басқа Сайт Пайдаланушыларының әрекеттерін қадағалау және олардың жеке басын анықтау;

  - Ресей Федерациясының және (немесе) Пайдаланушы орналасқан мемлекеттің заңнамасына қайшы келетін кез келген іс-әрекеттерді жасау;

  - басқа адамдарды жоғарыда көрсетілген әрекеттерді жасауға арандату; және

  - осы Келісімнің шарттарымен тыйым салынған өзге де әрекеттерді жасау.

  4. Кері байланыс Нысандары

  4.1. Фирма Сайттарға бос лауазымдарға өтінім беру, ақпараттық және маркетингтік жіберілімдерге жазылу, фирма қызметкерлерімен байланыс жасау және басқа да хабарламаларды (бұдан әрі — "хабарламалар") жіберу үшін кері байланыс Нысандарын орналастырады.

  4.2. Кері байланыс Нысандарында Пайдаланушы ұсынатын ұйымды көрсететін өріс бар. Егер бұл өріс толтырылса, Фирма Пайдаланушыны аталған ұйымның уәкілетті өкілі ретінде қарастырады. Барлық басқа жағдайларда, Пайдаланушы хабарламаларды өз атынан, өз мүдделері үшін жібереді және Фирма мұндай сұрауларға жауап беруге міндетті емес.

  4.3. Кері байланыс Нысанының мақсатына сәйкес келмейтін, кәсіби консультацияны жүзеге асыру үшін бастапқы ақпараты жоқ хабарламалар (тақырыпта көрсетіледі) қараусыз жойылуы мүмкін.

  4.4. Сайттарда компания қызметкерлерімен кері байланыс Нысаны орналастырылған. Пайдаланушы белгілі бір қызметкерге жіберілген хабарламалар басқа қызметкерлерге (мысалы, хат-хабарларды өңдеуге жауапты көмекшілерге немесе қызметкерлерге) қол жетімді болуы мүмкін екенін ескеруі керек. Осыған байланысты Пайдаланушы жеке сипаттағы хабарламаларды немесе қатаң құпия материалдарды, тікелей адресаттан басқа біреуге жіберуден бас тартуы керек.

  4.5. Кері байланыс Нысандары заңмен қорғалатын құпиялы (адвокаттық құпияны, тергеу құпиясын, банктік құпияны және т.б.) кез келген материалдарды жіберуге арналмаған.

  4.6. Фирманың клиенттері, мердігерлері және өзге контрагенттері Фирмамен жасалған шарттар бойынша жұмыс барысында хат алмасу үшін кері байланыс Нысандарын пайдаланбауы тиіс.

  5. Тарату

  5.1. Сайттар ақпараттық және маркетингтік ақпараттық тарату функциясын жүзеге асырады. Таратылатын ақпараттың иесі-Фирма. Қажет болған жағдайда кез-келген мүдделі тұлғалар осы Келісімде келтірілген Фирманың атауы, орналасқан жері және мекен-жайы, сондай-ақ электрондық пошта мекен-жайы туралы ақпаратты басшылыққа ала алады.

  5.2. Пайдаланушылар кез-келген уақытта жазылу шарттарын өзгерте алады және сайттардың тиісті бөлімдерінде жазылымнан бас тарта алады. Фирма өз қалауы бойынша кез-келген пайдаланушының жазылымын жоюға немесе себебін түсіндірместен жазылымнан бас тартуға құқылы. Фирма тарату шарттарын бағытталған хабарламалардың тақырыбы бойынша біржақты өзгертуге құқылы емес.

  5.3. Жазылымды рәсімдеу кезінде Пайдаланушыға тиесілі емес электрондық пошта мекенжайын пайдалануға тыйым салынады.

  6. Жеке кабинет

  6.1. Сайттарда Фирманың клиенттеріне арналған қолжетімділігі шектеулі бөлім (бұдан әрі - "жеке кабинет") көрсетілген. Жеке кабинетке кіру үшін Пайдаланушы тіркеу және аутентификация рәсімдерінен өтуі керек.

  6.2. Тіркеу процедурасы бір рет орындалады және Фирманың Пайдаланушысы — клиенті үшін бірегей логин мен парольді құрудан тұрады. Логин мен пароль Фирмамен келісім бойынша беріледі. Фирма қауіпсіздік мақсатында уақыт өте келе логиндер мен парольдерді ауыстыру ережелерін енгізе алады.

  6.3. Аутентификация процедурасы Пайдаланушы Жеке кабинетті пайдаланғысы келген сайын орындалады. Бұл Пайдаланушы өзіне берілген логин мен парольді веб-форма өрістеріне енгізетіндігінде, бұл туралы ақпарат тиісті веб-форма батырмасын басқаннан кейін Фирмаға жіберіледі.

  Осы сәттен бастап Пайдаланушы Фирма клиентінің уәкілетті өкілі ретінде танылады және жеке кабинеттен шыққанға дейін Сайттардағы барлық әрекеттер Клиенттің атынан жасалады.

  6.4. Фирманың Пайдаланушы-клиенті, егер мұндай функциялар тиісті беттерде көзделмесе, скриншоттарды түсіруге, сондай-ақ жеке кабинеттің беттерін сақтауға немесе басып шығаруға құқылы емес.

  7. Сыртқы сілтемелер

  7.1. Фирма сенімсіз, алаяқтық және басқа ұқсас веб-ресурстарға кез-келген сілтемелерді болдырмау үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Дегенмен, олардың жұмысы осы Келісіммен реттелмейді. Фирма үшінші тұлғалардың веб-ресурстарының мазмұны және олардың жұмыс істеу ерекшеліктері үшін, оның ішінде көрсетілген веб-ресурстарда пайдаланушыларға келтірілген ықтимал зиян үшін жауапты болмайды.

  8. Кепілдіктердің жоқтығы

  8.1. САЙТТАРҒА КІРУ ПАЙДАЛАНУШЫҒА "СОЛ ҚАЛПЫНДА"ШАРТТАРЫМЕН БЕРІЛЕДІ. КОМПАНИЯ МАЗМҰН МЕН САЙТТАРҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ-КЕЛГЕН КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТАДЫ. Сонымен қатар, Фирма Пайдаланушыға кепілдік бермейді: (i) Сайттар бағдарламалық қателерді қамтымайды, үзіліссіз жұмыс істейді, Пайдаланушы құрылғыларымен үйлесімді және осындай құрылғыларда дұрыс көрсетіледі; (ii) Сайттар мен олардың жеке парақшалары Пайдаланушы үшін үнемі қол жетімді болады; (iii) Сайттар Фирма және оның қызметі туралы толық, жан-жақты, дәл, қатесіз және Пайдаланушының мұқтажына сәйкес келетін мәліметтерді және Заң және өзге де мәселелер бойынша анықтамалық, жаңалық және талдау материалдарын қамтиды; (iv) басып шығару немесе машиналық тасығышқа жазу кезінде Сайттар беттері онлайн тәртіп көрінетін болады; (v) Сайттарда Пайдаланушының орналасқан елінде қолжетімділікке тыйым салынған немесе шектелген ақпарат жоқ; және (vi) Сайттарда Пайдаланушының пікірі бойынша қате немесе қорлайтын болуы мүмкін ақпарат жоқ.

  8.2. Сайтты пайдаланған кезде Пайдаланушы өзінің антивирустарына, файервол және басқа да ақпараттық қауіпсіздік құралдарына сенім артуға міндетті. Фирма Сайттарды хакерлік шабуылдардан, кибер қылмыстардан және Пайдаланушы үшін басқа да зиянды және қауіпті әрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін салады. Соған қарамастан, Фирма үшінші тараптардың қолданушыға зиян келтіру үшін сайттар мен олардың Контентін заңсыз пайдалана алмайтындығына кепілдік беруден бас тартады.

  9. Жауапкершілікті шектеу

  9.1. Фирма келісім бойынша міндеттемелердің кез келген бұзылғаны үшін және Фирманың қасақаналық болған жағдайларды қоспағанда, Сайтты пайдалану нәтижесінде Пайдаланушының зиян туындағаны үшін жауапты болмайды. Фирма Пайдаланушыға кез-келген басқа зиян келтіргені үшін жауап бермейді, егер ол Фирманың кінәсінен болмаса.

  9.2. Пайдаланушы осы келісімді, сондай-ақ Фирманың зияткерлік және өзге де құқықтарын толық көлемде қолданыстағы заңнама нормаларына (Келісімнің 11-тармағы), сондай-ақ Пайдаланушы орналасқан жерде қолданылатын заңнама нормаларына (егер пайдаланушының іс-әрекеттері осы Мемлекеттің заңнамасы бойынша қылмыс немесе өзге құқық бұзушылық құрамын құраса) сәйкес бұзғаны үшін жауапты болады.

  10. Құпиялылық

  10.1. Пайдаланушының логині мен паролі (жеке кабинетке кіру үшін) құпия ақпарат болып табылады. Пайдаланушы логиндер мен парольдерді үшінші тұлғаларға жария етуге, сондай-ақ оларды үшінші тұлғаларға қол жеткізе алатындай етіп пайдалануға және сақтауға құқылы емес.

  10.2. Пайдаланушының жеке деректері құпия ақпарат болып табылады және дербес деректерді Интернет-сайттарда өңдеуге қатысты " Городисский и Партнеры Заң фирмасы" ЖШҚ саясатына сәйкес өңделеді.

  10.3. Кері байланыс Нысаны арқылы жіберілген хабарламалар құпия ақпарат болып табылады және мынадай жағдайларды қоспағанда, Фирманың жария етуіне жатпайды: (i) хабарламаны жіберген пайдаланушы хабарламаны үшінші тұлғаға ашу немесе оны жариялау туралы жазбаша Нысанда сұрайды; (ii) хабарлама құзыретті соттың нұсқауы бойынша, құқық қорғау органдарының және өзге де мемлекеттік билік органдарының заңды талабы бойынша, сол сияқты қолданыстағы заңнама нормаларына (Келісімнің 11-тармағы); (iii) хабарламаларға қол жеткізу фирманың сайттары мен ақпараттық жүйелеріне техникалық қолдау мен қызмет көрсетуді жүзеге асыратын Фирманың мердігерлеріне, олармен хабарламаларға таралатын құпиялылық туралы келісім жасалған жағдайда беріледі; (iv) хабарламаларда жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мәліметтер немесе олардың белгілері болады.

  11. Қолданылатын заңнама және дауларды шешу

  11.1. Осы Келісім және Тараптардың барлық қатынастары Сайттарды пайдалануға байланысты Ресей Федерациясының заңнамасымен реттеледі.

  11.2. Осы Келісімнен туындайтын немесе сайттарды пайдаланумен байланысты барлық даулар Фирманың орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешілуі тиіс.

  12. Кері байланыс

  12.1. Сайттардың жұмысымен байланысты мәселелер бойынша өтініштер және авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу туралы өтініштер Электрондық пошта арқылы жіберілуі тиіс: pat@gorodissky.ru немесе пошта мекенжайы бойынша: Ресей, 129090, Мәскеу, Большая Спасская көшесі, 25 үй, 3 ғимарат.

 • Интернет-сайттарда Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеуге қатысты «Городисский и Партнеры Заң фирмасы» ЖШҚ-ның Саясаты


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1.1 интернет-сайттарда Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеуге қатысты осы Саясатты (бұдан әрі — "Саясат") Ресей, 129090, Мәскеу қаласы, Большая Спасская көшесі, 25-үй, 3-бет, СТН 7702195561, НМТН 1027739045630 (бұдан әрі - "Оператор") мекенжайы бойынша тіркелген"Городисский и Партнеры Заң фирмасы" жауапкершілігі шектеулі қоғамы қабылдады. Саясат www.gorodissky.ru және www.gorodissky.com мекенжайларында орналасқан және Оператор басқаратын (бұдан әрі «Сайттар») Интернеттегі Сайттар арқылы дербес деректерді өңдеуге қолданылады.

  1.2 осы Саясат Ресей Федерациясының Конституциясына, "ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы" 2006 жылғы 27 шілдедегі № 149-ФЗ Федералдық заңға, "Дербес деректер туралы" 2006 жылғы 27 шілдедегі № 152-ФЗ Федералдық заңға, сондай-ақ ақпарат пен дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы Ресей Федерациясының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес және олардың ережелерін ескере отырып әзірленді.

  1.3 осы Саясат дербес деректерді өңдеудің негізгі қағидаттары, мақсаттары, тәртібі мен шарттары туралы ақпаратты, сондай-ақ Оператор іске асыратын, өңделетін дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптар туралы мәліметтерді қамтиды және дербес деректер субъектілерінің олардың дербес деректерін Оператор өңдеген кезде құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етуге арналған.

  1.4 осы Саясат оған шексіз қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында Сайттарда жарияланды (орналастырылды).

  1.5 дербес деректерді өңдеу Ресей Федерациясының аумағында және Ресей Федерациясының заңнамасына (бұдан әрі - "қолданылатын заңнама") сәйкес жүзеге асырылады.

  НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

  2.1 осы Саясатты қолдану және түсіндіру мақсаттары үшін төменде айқындалған негізгі терминдер пайдаланылады (егер Саясатта өзгеше тікелей көрсетілмесе). Саясат мәтінінде бұл терминдер үлкен немесе кіші әріппен жеке немесе көпше түрінде көрсетілуі мүмкін.

  - Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда).

  - Ақпарат-оларды ұсыну нысанына қарамастан мәліметтер (хабарламалар, деректер).

  Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-деректер базасында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.

  - Дербес деректерді өңдеу-осы Саясатта сипатталған Дербес деректермен іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы.

  - Оператор - " Городисский и Партнеры Заң фирмасы" ЖШҚ.

  - Дербес деректер-белгілі бір немесе анықталатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.

  - Саясат-Интернет-сайттарда Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге қатысты " Городисский и Партнеры Заң фирмасы" ЖШҚ-ның Саясаты.

  - Пайдаланушы-Пайдаланушы келісіміне сәйкес Сайттарға кіретін (пайдаланатын) жеке тұлға .

  - Дербес деректерді беру-белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер.

  - Қолданылатын заңнама-Ресей Федерациясының заңнамасы.

  - Дербес деректерді тарату-дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға бағытталған іс-әрекеттер.

  Сайттар-мекен-жайлар бойынша орналастырылған интернеттегі Сайттар www.gorodissky.ru және www.gorodissky.com және Оператор әкімшілік етеді.

  - Дербес деректерді жинау - Оператордың тікелей Пайдаланушылардан дербес деректерді алуының мақсатты үдерісі.

  - Дербес деректер субъектісі-дербес деректерді қамтитын жеке тұлға.

  - Дербес деректерді жою-нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіру мүмкін болмайтын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын іс-әрекеттер.

  - Кері байланыс нысандары-сайттарда орналастырылған және Операторға электронды хабарламалар жіберуге арналған веб-нысандар.

  - Дербес деректерді сақтау-дербес деректерді Оператордың иелігінде жүйеленген түрде табуды көздейтін процесс.

  3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ҚАҒИДАТТАРЫ

  3.1 Оператордың Сайттардағы Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеуге қатысты Саясаты Дербес деректер Оператор қызметінің негізгі бағыттарына сүйене отырып және Оператор мен дербес деректер субъектілерінің мүдделерінің теңгерімін ескере отырып, заңда белгіленген жағдайларда ғана өңделуі тиіс екендігінде. Оператордың дербес деректерді өңдеуі Дербес деректер субъектілерінің құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқығын қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігі ескеріле отырып, мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:

  - дербес деректерді өңдеуді Оператор заңды және әділ негізде жүзеге асырады;

  - дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі;

  - дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді;

  - өңделуі өзара үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорды біріктіруге жол берілмейді;

  - өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана өңделеді;

  - өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі мәлімделген өңдеу мақсаттарына сәйкес келеді; өңделетін дербес деректердің мәлімделген өңдеу мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді;

  - дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайларда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес дербес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шаралар қабылдайды (не оларды қабылдауды қамтамасыз етеді);

  - егер дербес деректерді сақтаудың өзге мерзімі Дербес деректер субъектісі тарапы, ол бойынша пайда алушы немесе кепіл беруші болып табылатын шартта белгіленбесе, дербес деректерді сақтау Дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Егер заңда өзгеше көзделмесе, өңделетін Дербес деректер өңдеу мақсаттарына жеткен кезде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады.

  4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ САНАТТАРЫ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ

  4.1 Пайдаланушылардың дербес деректері Сайттар арқылы келесі мақсаттарда өңделуі мүмкін:

  - коммуникацияларды жүзеге асыру;

  - қызметтерді жылжыту және тарату бағыты;

  - іс-шараларға қатысу үшін тіркелу;

  - жеке кабинетті пайдалану;

  - Оператордың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен анықталатын өзге де мақсаттар.

  Нақты мақсаттар Пайдаланушы толтыратын кері байланыс түрінде де көрсетілуі мүмкін.

  4.2 Кері байланыс нысандарын әзірлеу кезінде Оператор өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемінің өңдеудің мәлімделген мақсаттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

  4.3 Оператор дербес деректердің арнайы санаттарын, атап айтқанда, нәсіліне, ұлтына, соттылығына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық нанымдарына қатысты өңдеуді жүзеге асырмайды. Пайдаланушылардың биометриялық дербес деректері (мысалы, фотосуреттер) Сайттарда өңделмейді.

  4.4 Оператор ешқашан Пайдаланушылардан дербес деректерді құпия жинамайды. Сайттарда келу статистикасын жүргізу, келушілердің қызығушылық деңгейін анықтау қызметтері және тек иесіздендірілген ақпаратты (жеке емес деректерді) жинайтын және талдайтын басқа да осындай құралдар қолданылуы мүмкін. Сайттар дербес деректері жоқ және Пайдаланушының жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайтын cookie-файлдарды (техникалық сипаттағы шағын мәтіндік файлдар) Пайдаланушылардың компьютерлеріне автоматты режимде сақтай алады. Егер Пайдаланушы көрсетілген файлдарды өз компьютеріне сақтағысы келмесе, ол кез келген уақытта Браузер параметрлерін өзгерте алады және стандартты браузер функционалын пайдалана отырып, сақталған файлдарды жоя алады.

  4.5 Оператор қаржылық ақпаратты, сондай-ақ Пайдаланушылардың банктік карталары туралы мәліметтерді өңдеу үшін Сайттарды пайдаланбайды.

  5. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

  5.1 Оператордың дербес деректерді өңдеуінің құқықтық негізі оны орындау үшін және соған сәйкес Оператор дербес деректерді өңдеуді және дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын құқықтық актілердің жиынтығы болып табылады.

  5.2 Сайттарды қолдана отырып, жеке деректерді өңдеудің құқықтық негіздеріне Ресей Федерациясының келесі заңнамасы кіреді: «Ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі № 149-ФЗ Федералдық заңының 10-бабы,Өнер. «Жарнама туралы» 2006 жылғы 13 наурыздағы № 38-ФЗ Федералдық заңының 18- бабы,«Жеке деректер туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі No 152-ФЗ Федералдық заңының 6-бабының 1-бөлігінің 1 және 5-тармақтары, 14-бабының 3-бөлігі және өңдеудің нақты мақсаттарына байланысты нормативтік құқықтық актілердің басқа ережелері.

  6. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

  6.1 Сайттардағы жеке деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзімдер ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалану және пайдалану әдістерімен жүзеге асырылады. Оператордың дербес деректерді өңдеуді тоқтатуының шарты оларды өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, Дербес деректер субъектісінің дербес деректерін өңдеуге келісімін кері қайтарып алу, Оператордың қызметін тоқтату, сайттарды жабу немесе олардың функционалын өзгерту болуы мүмкін.

  6.2 Сайттардың функционалын пайдалана отырып, Оператор Пайдаланушылардың дербес деректерін жинауды, жазуды, алуды және пайдалануды жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда Оператор қолданыстағы заңнамада белгіленген шекте дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыра алады. Оператор аумағына дербес деректерді беру жүзеге асырылатын мемлекет дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін Дербес деректер субъектілерінің құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ете ме, соны тексереді.

  6.3 дербес деректермен өзге де операциялар, соның ішінде сақтау Сайттарды пайдаланбай жүзеге асырылады және Оператордың ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

  6.4 Пайдаланушылармен коммуникацияларды жүзеге асыру мақсатында Оператор кері байланыс нысандарының жұмыс істеуін және олар арқылы келіп түскен өтініштерді өңдеуді қамтамасыз етеді. Өтініштер Сайттарда сақталмайды, бірақ Оператордың уәкілетті қызметкерлеріне келесі жұмыс үшін түседі. Бұл ретте Оператор Кері байланыс нысандарының тиісті жолдарына Пайдаланушылар енгізген дербес деректерді ғана өңдейді. Мысалы, мұндай деректер болуы мүмкін (кері байланыстың нақты нысанына байланысты): , Аты-жөні; байланыс деректері; түйіндемеде және оған қоса берілген құжаттарда қамтылған деректер; жұмыс беруші ұйымның атауы; лауазымы; хабарламада көрсетілген деректер; және басқалар. Пайдаланушының өтініштеріне жауап қайтаруды Оператордың қызметкерлері Сайттардың функционалын пайдаланбай жүзеге асырады.

  6.5 Сайттардың функционалы Пайдаланушыларға арналған жіберілімдерді қолдайды. Хабарламалардың тақырыбы Пайдаланушының таңдауы бойынша анықталады және жарнаманы, заңнама мен сот практикасына шолуды, жаңалықтарды, анықтамалық ақпаратты және басқа материалдарды қамтуы мүмкін. Оператордың қалауы бойынша жіберілімдер Пайдаланушылардың дербес деректерін пайдалана отырып немесе оларды пайдаланбай жүргізілуі мүмкін, атап айтқанда:

  6.5.1 Оператордың шешімі бойынша және Пайдаланушылардың келісімі болған жағдайда дербес деректер (мысалы, , Аты-жөні, байланыс деректері, лауазымдары, жұмыс беруші ұйымдардың атаулары және т. б.) тиісті веб-тарату нысаны арқылы жиналуы және жіберілімді дараландыру, таргеттелген жарнаманы жіберу және басқа ұқсас міндеттерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін;

  6.5.2 дербес деректерді пайдаланбай тарату Пайдаланушылар тиісті веб-нысанда көрсететін электрондық пошта мекенжайлары бойынша ғана жүргізіледі. Бұл ретте анықталған немесе айқындалатын жеке тұлғаға тікелей немесе жанама қатысты ешқандай өзге ақпарат сұратылмайды және жиналмайды.

  6.6 Сайттардың көмегімен Пайдаланушылар ақпараттық немесе маркетингтік іс-шараға тіркеле алады. Тіркелу үшін Аты-ЖӨНІ, байланыс деректері, лауазымы және басқа да жеке мәліметтер өңделуі мүмкін. Тіркеуге өтінімді жібергеннен кейін Пайдаланушы Растауды немесе тіркеуден бас тартуды электрондық поштаға немесе телефон арқылы ала алады.

  6.7 Жеке кабинетті пайдалану үшін Оператордың клиенттері болып табылатын Пайдаланушылар тіркеу рәсімінен өтеді, оның барысында кері байланыс нысаны арқылы Операторға аты-жөнін, байланыс деректерін (электрондық пошта мекенжайы бөлігінде), Пайдаланушы таңдаған логин мен парольді және басқа да жеке деректерді хабарлайды.

  6.8 барлық жағдайларда Оператор дербес деректерді өңдеуді, егер Ресей Федерациясының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Пайдаланушылардың келісімімен жүзеге асырады.

  6.9 мәлімделген өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін Оператор дербес деректерді үшінші тұлғаларға, оның ішінде өзінің үлестес компанияларына хабарлай алады, сондай-ақ қолданылатын заңнамада ұйғарылған құпиялылық талаптары мен өзге де міндетті ережелерді қамтитын шарт негізінде дербес деректерді өңдеуді басқа тұлғаларға тапсыра алады.

  6.10 дербес деректерді жинау кезінде Оператор әрқашан келесіге сүйенеді:

  - барлық дербес деректер кері байланыс нысанын толтырған Пайдаланушыға ғана тиесілі (басқа тұлғаның дербес деректерін енгізуге тыйым салынады);

  - Пайдаланушы 18 жасқа толған және әрекетті;

  - Пайдаланушы сенімді және өзекті дербес деректерді хабарлады.

  Оператор Пайдаланушымен байланыса алады және жоғарыда көрсетілген шарттардың орындалуына күмән болған жағдайда Пайдаланушының хабарламасын мәні бойынша қарастырғанға дейін оның жеке деректерін нақтылауды сұрай алады.

  6.11 дербес деректерді жинау кезінде Оператор Ресей Федерациясының аумағында орналасқан дерекқорды пайдалана отырып, Ресей Федерациясы азаматтарының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды қамтамасыз етеді.

  6.12 Пайдаланушылардың дербес деректері қолданыстағы заңнамаға сәйкес құпия ақпарат болып табылады. Оператор Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасында көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шараларды қабылдайды. Қажет болған жағдайда Оператор Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғауға бағытталған келесі шараларды орындайды:

  - Оператордың дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындауы;

  - Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты Оператордың Саясатын айқындайтын құжаттарды, дербес деректерді өңдеу мәселелері бойынша жергілікті актілерді, сондай-ақ Ресей Федерациясы заңнамасының бұзылуын болдырмауға және анықтауға, осындай бұзушылықтардың салдарын жоюға бағытталған рәсімдерді белгілейтін жергілікті актілерді шығаруы;

  - Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасына сәйкес дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолдану;

  - дербес деректерді өңдеудің Дербес деректер саласындағы Ресей Федерациясының заңнамасына және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерге, дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарға, дербес деректерді өңдеуге қатысты Оператордың Саясатына, Оператордың жергілікті актілеріне сәйкестігіне ішкі бақылауды және (немесе) аудитті жүзеге асыру;

  - Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасы бұзылған жағдайда дербес деректер субъектілеріне келтірілуі мүмкін зиянды бағалау, көрсетілген зиянның Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасында көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған Оператор қабылдайтын шаралардың арақатынасы;

  - дербес деректерді өңдеуді тікелей жүзеге асыратын Оператордың қызметкерлерін Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасының ережелерімен, оның ішінде дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптармен, дербес деректерді өңдеуге қатысты Оператордың Саясатын айқындайтын құжаттармен, дербес деректерді өңдеу мәселелері жөніндегі жергілікті актілермен таныстыру және (немесе) көрсетілген жұмыскерлерді оқыту;

  - дербес деректерді өңдеуге қатысты Саясатты айқындайтын құжатқа, дербес деректерді қорғауға қойылатын іске асырылатын талаптар туралы мәліметтерге шектеусіз қолжетімділікті қамтамасыз ету, оның ішінде осы Саясатты Сайттарда жариялау.

  6.13 дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге Оператор, атап айтқанда:

  - дербес деректерді ақпараттық Дербес деректер жүйелерінде өңдеу кезінде олардың қауіпсіздігіне төнетін қатерлерді анықтау;

  - Ресей Федерациясының Үкіметі белгілеген дербес деректердің қорғалу деңгейлері орындалуын қамтамасыз ететін дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды орындау үшін қажетті дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолдану;

  - белгіленген тәртіппен өткен ақпаратты қорғау құралдарының сәйкестігін бағалау рәсімін қолдану;

  - ақпараттық Дербес деректер жүйелерін пайдалануға енгізгенге дейін дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданатын шаралардың тиімділігін бағалау;

  - машиналық жеке деректер тасымалдағыштарын есепке алу;

  - дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу және шара қолдану фактілерін анықтау;

  - рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан түрлендірілген немесе жойылған дербес деректерді қалпына келтіру;

  - ақпараттық Дербес деректер жүйелерінде өңделетін дербес деректерге қол жеткізу ережелерін белгілеу, сондай-ақ ақпараттық Дербес деректер жүйелерінде дербес деректермен жасалатын барлық әрекеттерді тіркеу және есепке алуды қамтамасыз ету;

  - дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданған шараларды және дербес деректердің ақпараттық жүйелерінің қорғалу деңгейін бақылау.

  6.14. Оператор осы арқылы өзі іске асыратын дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптар туралы мәліметтерді жариялайды. Қажеттілігіне қарай және Сайттардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер үшін өзекті қатерлерді ескере отырып, Оператор мынадай талаптарды орындайды (немесе шарт бойынша тартылатын ұйымдардың күшімен олардың орындалуын қамтамасыз етеді):

  - ақпараттық жүйе орналастырылған үй-жайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету режимін ұйымдастыру, бұл үй-жайларға кіруге немесе кіруге құқығы жоқ адамдардың осы үй-жайларда болуына жол бермейді;

  - Дербес деректер тасымалдағыштарының сақталуын қамтамасыз ету;

  - Оператор басшысының ақпараттық жүйелерде өңделетін дербес деректерге қол жеткізе алатын адамдардың тізбесін айқындайтын құжатты бекітуі олардың қызметтік (Еңбек) міндеттерін орындауы үшін қажет;

  - осындай құралдарды қолдану өзекті қатерлерді бейтараптандыру үшін қажет болған жағдайда, Ресей Федерациясының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін бағалау рәсімінен өткен ақпаратты қорғау құралдарын пайдалану;

  - Оператордың ақпараттық жүйелерінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты лауазымды тұлғаны (қызметкерді) тағайындау.

  7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

  7.1 Сайт Пайдаланушысы:

  - Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алу, оның ішінде жеке деректерге қол жеткізу және оның жеке деректері бар кез келген жазбаның көшірмесін алу;

  - заңда белгіленген жағдайларда жеке деректеріңізді нақтылау, оларды бұғаттау немесе жою;

  - Оператордың әрекетіне (әрекетсіздігіне) құзыретті билік органдарына шағымдану;

  - құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау, соның ішінде сот немесе заңмен белгіленген басқа тәртіпте зиянды өтеу және/немесе моральдық зиянды өтеу;

  - дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу;

  - Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

  8. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨЗЕКТЕНДІРУ, ТҮЗЕТУ, ӨШІРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

  8.1 дербес деректердің дәл еместігі немесе оларды өңдеудің заңсыздығы фактісі расталған жағдайда, дербес деректерді Оператор өзектендіруі мүмкін немесе оларды өңдеуді Оператор тоқтатады.

  8.2 дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізген кезде, сондай-ақ дербес деректер субъектісі оларды өңдеуге келісімін қайтарып алған жағдайда, қолданыстағы заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, дербес деректер жойылуға жатады.

  9. САУАЛДАР МЕН ӨТІНІШТЕРГЕ ЖАУАПТАР

  9.1 Оператор дербес деректерді өңдеу кезінде барынша ашықтықты және Пайдаланушылардан, Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органнан және өзге де мемлекеттік билік органдарынан түсетін сұрау салулар мен өтініштерге жедел ден қоюды қамтамасыз етуге ұмтылады.

  9.2 дербес деректердің дәл еместігіне, оларды өңдеудің заңсыздығына, келісімді кері қайтарып алуға, дербес деректер субъектісінің өз деректеріне қол жеткізуіне байланысты, сондай-ақ дербес деректерді өңдеуге және қорғауға қатысты кез келген өзге мәселелер бойынша Сұрау салуларды, өтініштер мен өзге де хабарламаларды электрондық пошта арқылы жіберген жөн: pat@gorodissky.ru немесе пошта: Ресей, 129090, Мәскеу, Большая Спасская көшесі, 25 үй, 3 ғимарат.

  10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  10.1 осы Саясат Оператордың Сайттарында жарияланған (орналастырылған) сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады (оны жойғанға немесе Саясаттың жаңа нұсқасымен алмастырғанға дейін).

  10.2 Оператордың осы Саясатқа біржақты тәртіппен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқығы бар. Саясаттың жаңа нұсқасы, Егер Саясаттың жаңа нұсқасында өзгеше көзделмесе, Оператордың Сайттарында жарияланған (орналастырылған) сәттен бастап күшіне енеді. Пайдаланушылардың құқықтарын қозғайтын өзгерістер болған жағдайда, Оператор осы өзгерістер туралы ақпаратты Пайдаланушыларға олардың байланыс деректері бойынша жіберуге не оларды өзгерістер туралы өзге де тәсілмен хабардар етуге құқылы.

  10.3 осы Саясатты қолданумен немесе сақтаумен байланысты дау туындаған жағдайда, Оператор және тиісті дербес деректер субъектісі келіссөздер және (немесе) өзара ымыралар жүргізу арқылы оны шешу үшін барлық күш-жігерін салады. Егер қақтығыс келіссөздер және (немесе) өзара ымыраға келу арқылы шешілмесе, дау Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.