Бұл браузерде сайт дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Сізге заманауи браузерді орнатуды ұсынамыз.

Chrome Safari Firefox Opera IE  
x
 

Патенттік тазалықты тексеру

Ең көп таралған қате түсініктердің бірі-берілген патент үшінші тұлғалардың патенттік құқықтарын бұзбауға кепілдік береді. Мұндай қате түсініктің тамыры және осыған байланысты туындайтын проблемалар "патентке қабілеттілік сараптамасы" және "патенттік тазалықты сараптау" терминдерінің үйлесімінде сондай-ақ, Мемлекет патент берген кезде, ол өзі қорғайтын өнертабысты шектеусіз пайдалануға құқық берді деген қате пікірде қалыптасқан.

Шын мәнінде, патентке қабілеттілік сараптамасы мен патенттік тазалыққа сараптама мүлдем басқа зерттеу объектілері мен мақсаттарына, жүргізу тәртібі мен әдістемесіне ие. Патент қабілеттілігіне сараптаманы сарапшы патент ведомствосына берілген өтінім бойынша техникалық шешімге қатысты жүргізеді.

Әлемнің бірде-бір елінде патенттік ведомство жасамайтын патенттік тазалыққа сараптама- іске асырылған барлық шешімдерді бағалай отырып, шаруашылық айналымға енгізілетін техника объектісі бойынша жүргізіледі.

Патент қабілеттілігіне сараптама жасау кезінде патент ведомствосының сарапшысы мәлімделген шешіммен оның әлемдегі кез келген қолжетімді ақпарат көздерінен белгілі аналогтарын іздейді және салыстырады, бұл шешім оған патент берілуі үшін олардан қаншалықты өзге екеніне қорытынды жасау үшін.

Патенттік тазалыққа тексеру кезінде техника объектісі шаруашылық айналымға енгізілетін елде тек қана қолданыстағы патенттер зерттеледі, бұл ретте мұндай зерттеудің міндеті осындай объектілер мен олардың бөліктеріне берілген патенттерді, оларды дайындауға арналған материалдарды және осы материалдарды алу тәсілдерін, бөліктердің өзара іс-қимыл жасау тәсілдерін және объектілерді қолдануды табу болып табылады.

Патенттік тазалықты зерттеу "сараптама" деп аталғанымен, оны мемлекеттік емес ұйымдар немесе жеке тұлғалар жүргізеді, сондықтан оны жүзеге асыратын сарапшының біліктілігін дұрыс анықтау және нәтижелерді ұсыну түрін келісу өте маңызды.

Ресей Федерациясындағы патенттік тазалықты тексеру патенттік зерттеулер туралы МемСТ (ГОСТ) Р15.011-96-да реттеледі. Бұл МемСТ патенттік тазалыққа сараптама жүргізу тәртібіне, анықталған патенттік құжаттарды іздеуге, іріктеуге, жүйелеуге және талдауға, сондай-ақ қорытындыларды дайындауға және сараптама нәтижелерін ресімдеуге қойылатын бірыңғай талаптарды тұжырымдайды.

Бірақ мұндай нормативтік құжаттар әлемнің барлық елдерінде бола бермейді. Сондықтан, шетелдік нарыққа шығар алдында патенттік зерттеулер жүргізуге тапсырыс бере отырып, сараптама жүргізуге, әсіресе іздеу регламентін дайындау, салыстырмалы талдау қорытындыларына қол жеткізу және сараптама нәтижелерін ресімдеу бөлігінде МемСТ әзірлеген ұтымды тәсілдерді пайдалану ұсынылады.

Патенттік тазалық туралы қорытынды - бұл тексеру еліне қатысты басқа адамдардың патенттік құқықтарын бұзу тәуекелдері анықталғанының КЕПІЛІ. Сонымен қатар, теріс қорытынды нарық мәңгі жабық деген тұжырым ретінде қабылданбауы керек — бұл сізге тексерілетін инженерлік объектіге немесе оның компоненттеріне қажетті өзгерістерді уақтылы жоспарлауға және қабылдауға, сондай-ақ лицензия алу немесе бұзылуы мүмкін патенттерге қарсы тұру перспективаларын зерттеуге мүмкіндік береді.